Oxie Sportcenter

Hej Oxie bo(r)!

Finns det fler som vi, som tycker att vi borde ha ett Sportcenter i Oxie?

Vi är ett antal personer som vill förverkliga denna idé, och vi tror att det skulle vara bra för folkhälsan, det social, integrationen och Oxie som stadsdel. Centret ska innehålla racketsporterna padel, badminton och bordtennis. Det ska även innehålla gym och gruppträning för både vuxna och barn. Utöver det, ska det också finnas tillgång till terapiverksamhet (ex. massage, fysioterapi, kiropraktik, naprapati osv.), café/shop och barnrum/avdelning.

En sådan anläggning tror vi skulle göra Oxie attraktivare och därmed höja värdet för Oxie. Dessutom skulle man som ”Oxie bo” spara både tid och pengar med att kunna träna/sporta på ”hemmaplan” istället för att ta sig in till stan. Och vi tror också att vi skulle få fler människor i rörelse, från unga till äldre. Helt enkelt en knutpunkt för oss människor som vill umgås och träna/sporta samtidigt.

Det finns en tilltänka tomt i Oxie som kan vara aktuella. Den tomten, där har vi haft möte med tomträttshavaren, och han är positiv till ett Sportcenter.

Jag (Niklas) har haft kontakt med en lokalpolitiker (S) som i sin tur tagit upp vår idé med styrelsen (S) i Oxie som uttryckte sig positivt till det. Jag har nu vidare tagit kontakt med Kulturnämndens ordförande i Malmö. Inväntar svar från henne…

Ni är givetvis välkomna med frågor och funderingar (fyll i formuläret längst ned på sidan) om ni vill det. Så ska jag/vi svara så gott vi kan i nuläget.

Med denna undersökning vill vi ta reda på vad du/ni/familjen tycker om idén.

Svaren från undersökningen kommer sedan att ligga till grund för om vi ska gå vidare med idéen eller inte. Så det är viktigt med dina/era synpunkter och svar.

Följande punkter skulle vi vilja ha svar på;

* Är obligatoriska. Vi kommer att använda dessa uppgifter som underlag för vår affärsidé. Vi kommer således inte att sälja dem vidare eller på något annat sätt vidarebefordra dessa till 3:e part. När vi är klara med vår undersökning och skapat oss en bild av hur intresset ser ut kommer vi att kassera uppgifterna. Vid behov kommer vi att kontakta er.

    niklasOxie Sportcenter